Pravda Boží

Stránky které by měli ukazovat na Pána Ježíše Krista.

On jediný je hoden naší chvály.

 

Pokud nám chcete napsat:

E-mail: tomas@pravda-bozi.cz