Přísloví 13, 20: "Kdo chodí s moudrými, zmoudří, ale kdo se stýká s hlupáky, tomu se bude dařit zle."

Poznali jsme, že Bůh je Světlo i Láska. Boží sláva se zjevila v Pánu Ježíši, který je plností Světla i Lásky. Světlo a Láska jsou od sebe neoddělitelné. Pravá svatost je plná lásky a pravá láska je dokonale čistá. Rozlišujeme je zde jen pro snazší pochopení. Říká-li někdo, že dosáhl svatosti, ale Boží láska v něm není, pak to...

Primárním znakem sektářství je, že má svého vůdce (bývá to zakladatel skupiny), který se u svých stoupenců těší vysoké vážnosti - jeho život považují za dokonalý a jeho výroky za rovnocenné Božímu slovu.
Duch svatý o Židech v Beroji řekl, že jsou "ušlechtilí", protože každý den zkoumali, zda je Pavlovo učení v souladu s Písmem. Přesto, že Pavel byl...

Křesťané se často dělí na dvě části, a to většinou na:
(1) "Římskokatolíky" a "Protestanty"- podle narození;
(2) "Episkopály" (konformní) a "Svobodné církve" (nekonformní) - podle formy;
(3) "Znovuzrozené křesťany" a "Nominální křesťany" - podle zkušenosti;
(4) "Evangelikály" a "Liberály"- podle učení;
(5) "Charismatiky" nebo "Necharismatiky" - podle...

Bůh existuje od věčnosti. Nemá počátek. Žije mimo omezení, které známe jako čas. Chápat to je pro člověka nesnadné. Je to tím, že lidská mysl není s to pojmout Boží moudrost, jako šálek nemůže pojmout vody oceánu.
První verš začíná slovy:
"Na počátku Bůh..." (Gn 1,1). (Genesis je první z 66 knih v Bibli, Božím slově. Veškeré odkazy...

Apoštol Jan byl pro "...slovo Boží a pro svědectví Ježíšovo..." na ostrově Patmos ve vyhnanství. Tam se dostal skrze Ducha Božího do vytržení. Viděl do budoucna nejdůležitější události průběhu času a byl dokonce přesazen do dne Páně. Den Páně je ve Starém a Novém zákoně obšírně popsán. Domněnka, že se přitom jedná o sobotu nebo neděli,...

Ľudia, to bol ale deň! Taký deň som teda ešte nezažil. Môžem to povedať s úplnou istotou. Taký deň som fakt ešte nezažil. Aby ste si ho mohli dostatočne predstaviť, musím vás vziať na jeho úplný začiatok.